Betingelser Trackdays/Banedager/Arrangement

 

Generelt:

 • Alle planlagte arrangementer i løpet av året vil bli publisert på vår kalender fortløpende.
 • All påmelding gjøres online via Speedrate-Racing.no
 • Påmeldingen er ikke gjeldende før betaling er utført og mottatt av SGRacing AS. Det blir sendt ordrebekreftelse på epost fortløpende etter mottatt betaling.
 • Hvert arrangement vil inneholde detaljert informasjon ang. betaling, frister og annen relevant informasjon.
 • Påmelding er bindene dersom ikke annet er avtalt direkte med SGRacing AS.

 

 

Avmelding/avbestilling

 • All av-melding og avbestilling for våre arrangementer skal skje skriftlig på epost til Speedrate-racing@post.no. Annen form for av-melding/avbestilling er ikke gjeldende.

 • Skulle en ønske å avbestille/kansellerer påmeldingen, vil SGRacing AS refundere påmeldingsavgiften dersom vi får solgt plassen din før arrangementsstart.
 • SGRacing AS godtar ikke videresalg av deltakerplasser uten at dette er kommunisert med oss på forhånd.  
 • Dersom du ikke har mulighet til å delta pga. forhold som kan dekkes av reiseforsikring, vil SGRacing AS gi nødvendig dokumentasjon for et eventuelt krav ovenfor forsikringsselskap.

 

 

Salg/Markedsføring i depot:

 • SGRacing AS tillater ikke slag av varer/tjenester i depot uten at dette er avtalt med oss på forhånd.
 • SGRacing AS tillater ikke markedsføring av varer/tjenester/aktiviteter som konkurrerer med våre varer/tjenester/aktiviteter.  
 • Overtredelse kan føre til erstatningsansvar og bortvisning fra gjeldende arrangement.
 • Salg/omsetning av brukt utstyr omfattes ikke av disse retningslinjene.

 

 

Avlysninger – Force Majeure:

 • Dersom ett arrangement blir avlyst av SGRacing AS på eget initiativ, vil innbetalt deltakeravgift refunderes til alle påmeldte.
 • Dersom ett arrangement blir avlyst pga hendelser som omfattes av Force Majeure, vil det ikke bli refundert deltaker/påmeldingsavgift. Selv om deltaker ikke har krav på refusjon, vil SGRacing AS jobbe for å finne en god løsning for alle parter ift. Gjeldende situasjon.

*Retningslinjer for Covid-19 vil bli publisert og oppdatert i forkant av hvert arrangement*